شنبه, 17 آبان 1393 ساعت 15:13
عنوان : مرد مكعبي
نویسنده : مختار عبدالهي
سال نشر : 1392
موضوع : داستانی
ناشر : قطره
محل نشر : تهران
قیمت : 50000

در ابتداي اين كتاب آمده است: «از خواب پريد. باز هم خواب اين چند وقت اخير را ديد. روي تخت نشست. خوابي متفاوت با هر چيزي كه مي‌شناخت. از جا بلند شد. شاسي آب، يك قدم با تخت او فاصله داشت. يكي از دو ليوان دورن جا ليواني كنار آن را برداشت و به زير لوله‌ي خروج آب گرفت. شاسي آب را فشار داد. ليوان را تا نيمه آب كرد و آن را سركشيد.»در پشت جلد كتاب مي‌خوانيم: «دانشمندان معتقدند پيدايش تمام كائنات و جهان هستي بعد از يك انفجار بزرگ به نام «بيگ بنگ» آغاز شد. تا قبل از بيگ بنگ هنوز هيچ فضا، زمان و سياره‌اي به وجود نيامده بود. سه روايت در اين داستان دنبال مي‌شود كه هر سه مربوط به قبل از انفجار بزرگ است.

مرد مكعبي
بازدید 423 بار
طراحی و پشتيبانی : برتر وب