یکشنبه, 18 آبان 1393 ساعت 11:43
عنوان : کلید کوچولو
نویسنده : ابراهیم قدردان
سال نشر : 1393
موضوع : کودکان و نوجوانان - ادبیات

کلید کوچولو به همراه پدر و مادرش از جاکلیدی آویزان هستند. کلید پدر در خانه و کلید مادر در کمد را باز می کند، ولی تاکنون کسی سراغ کلید کوچک نیامده است و او از این بابت ناراحت است. او هنگام بیکاری خیالبافی می کند. گاهی خود را پروانه ای زیبا در دشت پر از گل یا ماهی کوچولویی می بیند که در دریای آبی شنا می کند یا قورباغه سبزی که روی سنگ کنار برکه نشسته است و آواز می خواند.

کلید کوچولو
بازدید 447 بار
طراحی و پشتيبانی : برتر وب